Игри

Информация за страница Созопол

Основен водоизточник на град Созопол е водоснабдителна система Ясна поляна, която включва и едноименният язовир. Чрез водопровод от стомана водата се довежда от язовира гравитачно до двустепенна пречиствателна станция с проектен капацитет 2500 литра в секунда. Впоследствие пречистената вода се изпомпва в изравнителен водоем и от разпределителна шахта се разделя на два водопровода. Те са съответно северен и южен водопровод, като по северния тя достига и до потребителите на град Бургас. Дълбоко заустване в Черно море изхвърля замърсените води край града, защото към настоящия момент той не разполага със собствена пречиствателна станция. От 2008 година досега битовите отпадъци от курорта се извозват до регионалното депо в местността Чоплака в землището на Равадиново. Две локални пречиствателни станции извършват дейност в депото. Едната е за биологично пречистване на отпадъчни води, докато другата  е за пречистване на факел и биогаз. Освен организираното сметоизвозване, депото е натоварено със задачата да поема утайките от бъдещата станция Пречиствателна станция за отпадъчни води – Созопол.

   През 1961 година Светият синод предоставя сградата на храма Свети Кирил и Методий за създаване на музей. Предвижда се в него да се пазят на съхранение археологическите материали, открити в града и неговите околности. За нуждите на музея също така са специално предоставени зали и помещения в Културния дом – това за пръв път става през 1978 година и продължава и до днес. В този музей има голям брой уникати, които са достояние на широката общественост и хората от научните среди. Археология и християнско изкуство са двете направления, в които е структуриран музеят. С подкрепата на общината и НИМ София през 2003 година се прави обновление на експозиционната площ и реквизит. Също така е активизиран и научно – спомагателният апарат, който включва тексетови табла, фотоси и различни карти. Археологическият созополски музей е част от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз. Сградата на музейния комплекс е разположена в югоизточната зона на полуостров Скамний, тръгвайки в посока изток от Морска градина улица Южна панорамна алея. Тя се намира непосредствено над нивото на Черно море. Художествената галерия е друга културна забележителност, създадена през 1991 година.

   Тя притежава общо 287 на брой картини, които в по-голямата си част са от сферата на живописта. Помещава се в зданието на Старото училище, който е паметник на културата. Във фондовете на галерията се държат на съхранение и такива картини, които са дарение от от участниците в международните пленери на художниците-маринисти. Къщата-музей на Александър Мутафов започва официално да действа като такава през 1976 година. За посещения обаче е официална открита едва пет години по-късно. Всяка година в края на май – началото на юни се провежда Созополис – това е едно от най-известните градски събития. Созопол фест или Джулай Морнинг се отбелязва в много курорти и местности  винаги на 1 юли при изгрев слънце. Официалният градски празник е на 17 юли, като е възобновен за честване от 1992 година. По отношение на традиционните ястия, в града се приготвят сладко от смокини и данги. Сред известните личности от града се открояват имената на родения през 1939 г. писател Любен Петков и на историка Божидар Димитров.

Етикети:   България , Градове , Море , Хотели
eXTReMe Tracker